Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Domov dôchodcov Hertník n.o.
Sídlo:
Bartošovce, Hertník 90
IČO:
37886444
Právna forma:
Nezisková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.