Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Detská fakultná nemocnica Košice
Sídlo:
Košice-Západ, Trieda SNP 1
IČO:
00606715
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.