Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Sídlo:
Michalovce, Partizánska 1
IČO:
42096651
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.