Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo:
Žilina, Univerzitná 8215/1
IČO:
00397563
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.