Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Vysoká škola výtvarných umení
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Hviezdoslavovo nám. 18
IČO:
00157805
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.