Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Sídlo:
Pliešovce, Lesnícka 23
IČO:
31577920
Právna forma:
Štátny podnik
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.