Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Sídlo:
Bratislava-Ružinov, Žellova 2
IČO:
30796482
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.