Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Sídlo:
Košice-Staré Mesto, Staničné námestie 9
IČO:
35556757
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.