Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
Sídlo:
Dunajská Streda, Ádorská 41
IČO:
37847554
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.