Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Mesto Trnava
Sídlo:
Trnava, Hlavná 1
IČO:
00313114
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 5.5.0

Tento register má len informatívny charakter.