Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Sídlo:
Košice-Juh, Rastislavova 43
IČO:
00606707
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.