Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Sídlo:
Nitra, Tr. A. Hlinku 1
IČO:
00157716
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.