Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Šafárikovo nám. 6
IČO:
00397865
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.