Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Trnavský samosprávny kraj
Sídlo:
Trnava, Starohájska 10
IČO:
37836901
Právna forma:
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.