Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Trnavský samosprávny kraj
Sídlo:
Trnava, Starohájska 10
IČO:
37836901
Právna forma:
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
PopisVeľkosťZverejnený
pdfVyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík (záverečná správa).pdf - VÚC384k6.5.2020
pdfSociálne služby pre seniorov (záverečná správa).pdf - Sociálne služby954k10.12.2018
pdfSúhrnná správa Hospodárenie samosprávnych krajov.pdf - Samosprávne kraje666k19.11.2015
pdfProtokol_TTSK_003_2015_1110_1130.pdf - Samosprávne kraje487,0k15.5.2015
pdfSuhrnna sprava_DzMV_039_2013_1120_publikovanie.pdf - Daň z motorových vozidiel1 611,8k11.12.2014
pdfProtokol_Trnavsky samospravny kraj_KA-039/2013/1120_1130.pdf - Daň z motorových vozidiel881,0k3.7.2014
pdfSuhrnna sprava_052_2012_1120_1130a.pdf - Kontrola SAD a VUC66,3k22.2.2013
txtSpráva o výsledku kontrolnej akcie: Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch431,2k3.7.2012
txtSpráva o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v Trnavskom samosprávnom kraji168,8k26.6.2012
txtSpráva o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov v Správe a údržbe ciest Trnavského samosprávneho kraja155,7k7.6.2012
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.