Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Trnavská univerzita v Trnave
Sídlo:
Trnava, Hornopotočná 23
IČO:
31825249
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.