Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:
Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A
IČO:
36126624
Právna forma:
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.