Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Sídlo:
Trenčín, Študentská 2, poštový 413
IČO:
31118259
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.