Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Mlynská dolina 1
IČO:
31753604
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.