Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Sídlo:
Žilina, M.Rázusa 104
IČO:
42054575
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.