Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Sídlo:
Trenčín, Brnianska 3
IČO:
37915568
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.