Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo:
Košice-Staré Mesto, Nám. Maratónu mieru 1
IČO:
35555777
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.