Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Sídlo:
Bratislava-Nové Mesto, Jeséniova 17
IČO:
00156884
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 5.3.3

Tento register má len informatívny charakter.