Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Grösslingová 5
IČO:
00156906
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.1.0

Tento register má len informatívny charakter.