Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Slovenská agentúra životného prostredia
Sídlo:
Banská Bystrica, Tajovského 28
IČO:
00626031
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.