Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Lamačská cesta 8/A
IČO:
00151882
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.