Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:
Prešov, Námestie mieru 2
IČO:
37870475
Právna forma:
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
PopisVeľkosťZverejnený
pdfVyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík (záverečná správa).pdf - VÚC384k6.5.2020
pdfSociálne služby pre seniorov (záverečná správa).pdf - Sociálne služby954k10.12.2018
pdfSúhrnná správa Hospodárenie samosprávnych krajov.pdf - Samosprávne kraje666k19.11.2015
pdfProtokol_Presovsky samospravny kraj_003_2015_1110_1110_na publikovanie.pdf - Samosprávne kraje339,6k11.5.2015
pdfSuhrnna sprava_DzMV_039_2013_1120_publikovanie.pdf - Daň z motorových vozidiel1 611,8k11.12.2014
pdfProtokol_Presovsky samospravny kraj_039_2013_1120_1110.pdf - Daň z motorových vozidiel848,4k15.7.2014
pdfSprava_Presovsky samospravny kraj_052_2012_1120_1110.pdf - Kontrola SAD a VUC203,7k16.4.2013
txtProtokol o výsledku kontroly realizácie Programu cezhranicnej spolupráce Polska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013 v Prešovskom samosprávnom kraji120,0k17.12.2012
txtSpráva o výsledku kontrolnej akcie: Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch431,2k3.7.2012
txtSpráva o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch v Prešovskom samosprávnom kraji207,8k27.6.2012
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.