Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:
Prešov, Námestie mieru 2
IČO:
37870475
Právna forma:
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.