Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Mesto Stará Ľubovňa
Sídlo:
Stará Ľubovňa, Obchodná 1
IČO:
00330167
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 5.3.3

Tento register má len informatívny charakter.