Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Hraničná 12
IČO:
30794323
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.5.0

Tento register má len informatívny charakter.