Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Mesto Rimavská Sobota
Sídlo:
Rimavská Sobota, Svätoplukova 9
IČO:
00319031
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 4.24.9

Tento register má len informatívny charakter.