Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Turček
Sídlo:
Turček, Turček 123
IČO:
00317012
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
PopisVeľkosťZverejnený
pdfPrevody nehnuteľného majetku obcí.pdf - Majetok obcí360k23.4.2021
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.