Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Topoľčianky
Sídlo:
Topoľčianky, Hlavná 114
IČO:
00308536
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.