Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Teplička nad Váhom
Sídlo:
Teplička nad Váhom, Nám. Sv. Florána 290/2
IČO:
00648264
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 4.24.9

Tento register má len informatívny charakter.