Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Štvrtok na Ostrove
Sídlo:
Štvrtok na Ostrove, Mýtne námestie 1
IČO:
00305731
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.