Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Svätý Anton
Sídlo:
Svätý Anton, Svätý Anton 34
IČO:
00320471
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.