Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Stakčín
Sídlo:
Stakčín, SNP 574/6
IČO:
00323578
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.