Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Smižany
Sídlo:
Smižany, Nám. M. Pajdušáka 1341/50
IČO:
00691721
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.