Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Mesto Galanta
Sídlo:
Galanta, Mierové námestie 940/1
IČO:
00305936
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 4.24.9

Tento register má len informatívny charakter.