Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Sídlo:
Bratislava, Pri Šajbách 12
IČO:
34000666
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.