Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Ruská Bystrá
Sídlo:
Ruská Bystrá, Ruská Bystrá 7
IČO:
00325724
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.