Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Mesto Banská Štiavnica
Sídlo:
Banská Štiavnica, Radničné námestie 1
IČO:
00320501
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.