Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo:
Bratislava-Ružinov, Letisko M.R.Štefánika 0
IČO:
35778458
Právna forma:
Štátny podnik
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.