Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Nižný Žipov
Sídlo:
Nižný Žipov, Hlavná 177/5
IČO:
00331775
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 4.22.0

Tento register má len informatívny charakter.