Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Malé Chyndice
Sídlo:
Malé Chyndice, Malé Chyndice 41
IČO:
00399434
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 5.3.3

Tento register má len informatívny charakter.