Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Litava
Sídlo:
Litava, Litava 0
IČO:
00320102
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
PopisVeľkosťZverejnený
pdfKomunitné centrá.pdf - Komunitné centrá748k4.12.2020
Verzia 5.3.3

Tento register má len informatívny charakter.