Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Liptovská Anna
Sídlo:
Liptovská Anna, Liptovská Anna 0
IČO:
00315371
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
PopisVeľkosťZverejnený
pdfPrevody nehnuteľného majetku obcí.pdf - Majetok obcí360k23.4.2021
Verzia 5.3.3

Tento register má len informatívny charakter.