Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Košický samosprávny kraj
Sídlo:
Košice-Staré Mesto, Námestie Maratónu mieru 1
IČO:
35541016
Právna forma:
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.