Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Základná škola s materskou školou - Alapiskola - és Óvoda, Hlavná 198, Kolíňany
Sídlo:
Kolíňany, Hlavná 198
IČO:
42047625
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.