Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Stredná odborná škola Jana Bocatia
Sídlo:
Košice-Staré Mesto, Bocatiova 1
IČO:
35570172
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.