Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti osubjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity Radlinského 32, 81319 Bratislava-Staré Mesto 30792053
Tento register má len informatívny charakter.