Heraldický emblém NKÚ SR

Heraldický emblém Najvyššieho kontrolného úradu SR tvorí štátny znak Slovenskej republiky umiestnený na hrudi zlatého prirodzeného rozkrídleného orla v striebornej zbroji, držiaceho zlatú striebrohrotú kopiju apoštola Tomáša, všetko v dolnej časti obvinuté zlatou, purpurom podšitou stuhou s nápisom PARSIMONIA EFFECTIVITAS COMMODUM. Tvorcami emblému z roku 2007 sú PhDr. Ladislav Vrtel a grafik Tomáš Brúder. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, na základe posúdenia v heraldickej komisii, svojím listom č. SVS-204-2007/00557 z 16.4.2007 konštatovalo, že emblém spĺňa všetky heraldické pravidlá. Použitý štátny znak Slovenskej republiky je zobrazený v súlade so zákonm NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov. Celá kompozícia spĺňa požadované heraldické kritériá, pravidlá a zvyklosti erbovej tvorby.

Heraldický emblém NKÚ SR